Informacje osobiste użytkownika są dla nas ważne.
Firma Connect Sp. z o.o. rozumie, że prywatność użytkownika jest dla niego bardzo ważna oraz, że użytkownik ma prawo do kontroli swoich informacji osobistych. Wiemy, że udostępnienie informacji osobistych to akt zaufania i podchodzimy do tego z całą powagą. Dopóki nie uzyskamy wyraźnego pozwolenia, informacje osobiste użytkownika nie będą wykorzystywane do żadnego innego celu oprócz tego, dla którego zostały podane. Nie ujawnimy tych szczegółowych danych żadnej innej stronie i wykorzystamy je wyłącznie do celów Connect sp. z o.o.